Zakłady Produkcji Przemysłowej

Zakład produkcji przemysłowej

Zakłady Produkcyjne Instal Kraków S.A. w Krakowie i w Oświęcimiu podczas ponad 60-letniej działalności wyprodukowały wiele różnego rodzaju urządzeń, pracujących w różnych dziedzinach gospodarki. Są to najczęściej produkty jednostkowe, zaprojektowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

W oparciu o stabilną kadrę inżynieryjno-techniczną i wieloletnie doświadczenie gwarantujemy odbiorcom naszych produktów zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i wysoką jakość wykonania. Podejmujemy się zadań  trudnych i nietypowych, wymagających niekonwencjonalnego podejścia z wykorzystaniem różnych materiałów.

Przedstawiamy naszą ofertę produkcyjną na przykładzie niektórych wykonanych przez nas urządzeń, z jednoczesnym zapewnieniem udzielenia wyczerpujących informacji, dotyczących pełnego zakresu możliwości wykonawczych i organizacyjnych naszej Spółki.

Oferta

Zbiorniki magazynowania

Instal Kraków S.A. wykonuje m.in. zbiorniki magazynowania ze stali nierdzewnej. Są to zbiorniki jedno bądź dwupłaszczowe, z przeznaczeniem do przechowywania różnych mediów.

Zbiorniki dwupłaszczowe przeznaczone są w szczególności do roztworów oraz cieczy żrących. Standardowo wyposażone są w czujniki pojawienia się cieczy w przestrzeni między płaszczami zbiornika, co chroni środowisko przed skażeniem zarówno samymi substancjami, jak i ich oparami.

W zależności od wielkości i potrzeb konkretnych instalacji produkujemy zbiorniki o pojemności od kilku do 200 m3. Średnice zbiorników dobierane są indywidualnie, a w sytuacji przekroczenia skrajni transportowej, scalamy je również na placu montażowym u klienta docelowego.

Zbiorniki magazynowania:

 • ze stali nierdzewnej - dwupłaszczowe
 • ze stali nierdzewnej - jednopłaszczowe
 • ze stali czarnej
 • z przeznaczeniem dla cieczy
 • z przeznaczeniem dla materiałów sypkich

Zgarniacze osadu i mieszadła prętowe

Zakłady Produkcyjne Instal Kraków S.A. projektują i dostarczają zgarniacze osadudla zbiorników wstępnych i wtórnych. Szczycimy się niezbędną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem koniecznym do wytwarzania tak odpowiedzialnych obiektów, których ramię przekracza niejednokrotnie nawet 25 metrów rozpiętości.

Ponieważ środowisko pracy zgarniaczy jest agresywne, elementy mające bezpośredni kontakt ze ściekami wykonywane są ze stali nierdzewnej, a części  pozostałe - ze stali czarnej, pokrytej specjalnymi farbami. Można wykonać również wszystkie elementy ze stali nierdzewnej -  przedłużając w ten sposób ich żywotność oraz poprawiając wygląd całego zgarniacza.

Zgarniacze osadu i mieszadła prętowe:

 • rozpiętość do 25 metrów
 • ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • łożyskowanie i wózki napędowe
 • przelewy pilaste i koryta odpływowe
 • pełne wyposażenie i obarierowanie

Wymienniki

Zakład Produkcji Przemysłowej produkuje wymienniki ciepła różnych konstrukcji. Wymienniki pojemnościowe woda-woda i para-woda o mocach cieplnych nawet 30 MW. Oferujemy też wymienniki ciepła do podgrzewu ścieków, które wykorzystuje się w oczyszczalniach ścieków komunalnych.

Odrębną grupą produkowanych w naszym zakładzie produktów są wymienniki jonitowe, stosowane w procesie uzdatniania wody dla potrzeb zakładów wodociągowych, jak również wymienniki o różnych złożach,  stosowane w energetyce zawodowej lub innych gałęziach przemysłu, gdzie parametry wody technologicznej mają zasadnicze znaczenie.

Wymienniki:

 • ciepła rurowe
 • ciepła płaszczowe
 • jonitowe

Silosy

Jesteśmy wytwórcą silosów na materiały sypkie. Nasze produkty są znane z dobrej jakości w wielu zakładach przemysłowych i spożywczych, jak również w elektrowniach i hutach szkła.

W zależności od indywidualnych potrzeb, silosy możemy wykonać z wielokrotnymi lejami wysypowymi oraz układami aeracji i wibratorami zapobiegającymi zawieszaniu się materiału przy opróżnianiu silosu.

Silosy:

 • pojemność do od 3 do 1000 m3
 • ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • z układem wibracyjnym
 • z aeracją
 • z jednym lub wieloma stożkami
 • z wykładziną trudnościeralną

Kanały wentylacji przemysłowej

Zakłady Produkcji Przemysłowej są wytwórcą kanałów i przewodów wentylacji przemysłowej. Nasze wyroby mają zastosowanie w hutach szkła dla chłodzenia wanien szklarskich, w stalowniach dla odciągu pary, jako pyłoprzewody w zakładach przeróbczych, w cementowniach i we wszelkich innych miejscach, gdzie wymagana jest wentylacja przemysłowa. Produkujemy z materiałów atestowanych i każdy element poddawany jest wnikliwej kontroli i badaniu szczelności. Zaliczamy się do czołowych producentów tego typu komponentów w Europie Wschodniej.

Kanały wentylacji przemysłowej:

 • kanały okrągłe i prostokątne
 • ze stali czarnej lub nierdzewnej
 • malowane lub ocynkowane ogniowo
 • wszelkie kształtki, przejścia i klapy
 • dysze nadmuchu i przepustnice
 • zwężki do pomiaru prędkości
 • kołnierze stałe lub obrotowe

Kanały spalinowe i powietrzne dla elektrowni

Wytwarzamy kanały spalin i powietrzne dla elektrowni i zakładów termicznej utylizacji odpadów. Dla zapewnienia pełnego oczyszczania spalin w tych obiektach zastosowane są nowoczesne technologie ochrony środowiska. Pomiędzy poszczególnymi elementami, spaliny często zmieniają kierunek, przechodzą przez zasuwy, filtry workowe, lub elektrofiltry, wymienniki ciepła, tłumiki itd. Oferujemy pełny asortyment kanałów spalinowych i powietrznych, przepustnic, zwężek Ventouriego, tłumików, zasuw, czerpni, wyrzutni ściennych i dachowych wraz z całym kompletem elementów wsporczych, łożysk ślizgowych i podwieszeń.

Kanały spalinowe i powietrzne dla elektrowni:

 • kanały okrągłe o średnicach do 10 m oraz prostokątne dowolnej wielkości Kształtki wszelkiego typu, uzbrojenie w kierownice
 • wykonanie ze stali czarnej lub żaroodpornej
 • zwężki Ventouriego, tłumiki, zasuwy, czerpnie i wyrzutnie
 • kanały spawane, lub skręcane na montażu
 • oszpilkowanie pod izolację i wsporniki płaszcza osłony

Urządzenia

Zakłady Produkcyjne Instalu Kraków S.A., mając obszerne możliwości produkcyjne, przedstawiają swoją ofertę wykonania maszyn i urządzeń  dla różnych procesów technologicznych. Różnorodność i złożoność problemów technologicznych naszych Klientów wymaga od nas szczególnego, indywidualnego podejścia do każdego urządzenia. Realizowaliśmy zlecenia tego typu między innymi  dla przemysłu ciężkiego, spożywczego, przetwórczego, chemicznego.

Mieszarki osadu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej, gdzie powierzchnie wewnętrzne są gumowane a te, podlegające procesowi intensywnego wycierania - specjalnie wzmacniane.

Dozowniki celkowe. Jednym z zastosowań są dozowniki wapna wykorzystywane w mieszarkach osadu i wapna oraz w kotłach fluidalnych.

Podajniki ślimakowe to urządzenia, które produkujemy w instalacjach do ciągłego transportu mediów sypkich takich jak np. wapno lub popiół. Media te są transportowane w systemach rurociągowych zamkniętych, chroniąc w ten sposób naturalne środowisko przed zapyleniem.

Urządzenia:

 • mieszalniki osadu i wapna wykonane ze stali nierdzewnej
 • dozowniki celkowe do precyzyjnego dozowania mediów sypkich
 • podajniki ślimakowe wykorzystywane do transportu mediów sypkich
 • maszyny i urządzenia
 • inne

Rurociągi i transport mediów

Sprawne i właściwe funkcjonowanie systemów transportu mediów stanowi podstawę dobrego funkcjonowania instalacji technologicznych każdego zakładu.

Oferujemy wykonanie różnorodnych kształtek oraz każdego elementu rurowego z wykorzystaniem materiałów atestowanych. Stosujemy blachy nierdzewne i rury różnych gatunków. Do kompleksowego wykonania tematu oferujemy również wykonanie przepustnic, zasuw, korpusów filtrów, jak również: czerpnie powietrza, wyrzutnie ścienne i dachowe, tłumiki akustyczne i cyklony oraz wszelkie elementy wsporcze, łącznie z łożyskami, podporami i podwieszeniami.

Nasza oferta obejmuje rurociągi oraz urządzenia do transportu  gazów, cieczy i mediów sypkich.

Rurociągi i transport mediów:

 • transport mediów gazowych oraz cieczy
 • transport materiałów sypkich
 • rurociągi ciśnieniowe
 • rurociągi podlegające PED i odbiorowi Jednostki Notyfikowanej
 • pełen zakres badań: UT, RT, MT, VT, PT

Konstrukcje nośne, wsporcze

Prefabrykujemy stalowe konstrukcje (spawane, lub skręcane) takie jak: nośne budynków przemysłowych i kotłów energetycznych, kotłownie, maszynownie, konstrukcje wsporcze pod rurociągi i urządzenia. Asortyment jest bardzo szeroki.

Konstrukcje są malowane zestawami malarskimi w zależności od wymagań Klienta, jak również poddawane są procesowi cynkowania, jeśli jest taki wymóg projektanta.

Konstrukcje nośne, wsporcze:

 • konstrukcje stalowe budynków
 • konstrukcje nośne podestów
 • estakady rurowe
 • podpory kanałów spalin
 • bandaże kotłów energetycznych
 • konstrukcje skręcane lub spawane
 • komponenty nietypowe
 • malowane lub ocynkowane ogniowo

Bariery ochronne, podesty i drabiny

W każdym zakładzie przemysłowym występują podesty i bariery ochronne, umożliwiające bezpieczny dostęp do miejsc wymagających okresowej obsługi lub kontroli.

Zakłady Produkcyjne  Instal Kraków S.A. wykonują i montują podesty, bariery i drabiny ze stali czarnej, z bardzo estetycznym malowaniem powierzchni.

Możemy zaproponować również materiały ze stali nierdzewnej, co nie tylko zwiększa estetykę, ale przede wszystkim żywotność elementów, które często znajdują się w  agresywnym środowisku.

Bariery ochronne, podesty i drabiny:

 • wykonanie zgodne z przepisami BHP
 • ze stali czarnej - ocynkowane, lub malowane
 • ze stali nierdzewnej
 • kraty pomostowe ocynkowane ogniowo
 • kraty pomostowe z tworzywa sztucznego