Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.    

Niniejsza strona internetowa (dalej zwana „stroną internetową” lub „witryną” lub „serwisem”) została udostępniona przez spółkę Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.

Administratorem danych osobowych jest Spółka Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042496 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
 • przez e-mail: sekretariat@instalkrakow.pl,
 • telefonicznie: 12 652 21 02.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (dalej „IOD”), jest nim Pan Ryszard Grabski. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw z tym przetwarzaniem związanych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: Instal Kraków S.A. ul. Konstantego Brandla 1, 30 – 732 Kraków,
 • przez e-mail: iodo@instalkrakow.pl    
 • telefonicznie: 12 652 22 07. 

II. Cookies.

 1. Strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” („ciasteczka”). Cookies są małymi plikami tekstowymi stanowiącymi dane informatyczne, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej przez oprogramowanie – przeglądarkę internetową. 
 2. Pliki cookies identyfikują użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb zapamiętując jego preferencje ustawień. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować wysoki standard wygody korzystania z naszej witryny.
 3. Na naszej stronie wykorzystujemy następujące rodzaje cookies: 
  1. XSRF-TOKEN ten rodzaj cookies służy do zapewnienia bezpieczeństwa, zabezpiecza nas przed próbami wielokrotnego logowania przy użyciu botów;
  2. laravel_session, ten rodzaj cookies, umożliwia „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, a także umożliwia korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. wykorzystywany jest do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu.
 4. Pliki cookies nie mogą zaszkodzić urządzeniu użytkownika. Nie zawierają wirusów, nie instalują szkodliwego oprogramowania. Wykorzystujemy cookies do gromadzenia zaszyfrowanych informacji w celu poprawy komfortu użytkowania naszego serwisu. Informacje te nie stanowią danych pozwalających na identyfikację osób. Pliki cookies nie są używane  do przechowywania jakichkolwiek informacji zawierających dane osobowe, np. imię lub nazwisko, adres, inne dane.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj ustawiona jest domyślnie na zezwolenie na przechowywanie plików cookies. Użytkownik w każdej chwili może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji zbierania „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej dostępna jest w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta użytkownik ( np. Microsoft Edge, Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, Safari).
 6. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

III. Logi serwera.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania kierowane do serwera na których umieszczona jest strona internetowa. Dokładny wykaz  informacji przechowywanych w plikach logów serwera jest następujący:

 • informacje o adresie IP,
 • czas nadejścia zapytania,    
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzonej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą stronę internetową. Wskazujemy, że nie jesteśmy w stanie dokonać identyfikacji indywidualnego użytkownika nie dysponując możliwością przypisania adresu IP do konkretnego użytkownika, gdyż wymaga to konieczności uzyskania dodatkowych informacji, o które nie zabiegamy.

Dane w postaci logów serwera są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwerem np. poprzez generowanie statystyk pomocnych w administrowaniu. W generowanych statystykach brak jest jakichkolwiek cech identyfikujących osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana, tak więc prosimy regularnie śledzić politykę prywatności.