Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Konstantego Brandla 1, Kraków 30-732,  KRS: 0000042496, NIP: 679-008-54-87.

Dla podniesienia jakości bezpieczeństwa ochrony Państwa danych osobowych Firma Instal Kraków S.A., na podstawie art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej "RODO", powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).

Opracowano i wdrożono do realizacji POLITYKĘ BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH oraz INSTRUKCJĘ ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI.

Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych, w tym przeglądanie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, należy zgłosić do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: telefonicznie pod nr (+48) 12 62 22 207, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@instalkrakow.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Instal Kraków S.A. w celach:

  • promocji i marketingu bezpośredniego towarów oraz usług znajdujących się w ofercie Instal Kraków S.A. lub podmiotów z grupy kapitałowej, w której znajduje się firma Instal Kraków S.A.
  • realizacji umów handlowych,
  • usług serwisowych,

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Państwem lub świadczenie usług przez firmę Instal Kraków S.A.

Na podstawie RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu uzasadnionego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia z bazy danych Instal Kraków S.A. prosimy o kontakt na adres e-mail: iodo@instalkrakow.pl.

W celu ochrony Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach określonych w art. 32 RODO. 

Firma Instal Kraków S.A., dokładając najwyższej staranności w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, dokonuje w oparciu o audyty wewnętrzne  bieżących aktualizacji rozwiązań technicznych i informatycznych, dlatego też nasza Polityka Bezpieczeństwa może ulegać aktualizacjom, do zapoznawania z którymi zachęcamy poprzez cykliczne odwiedzania naszej strony w niniejszej zakładce.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aktualizacja: 28-05-2018.