Działalność budowlano-montażowa

W ramach działalności budowlano-montażowej oferujemy:

 • Generalne Wykonawstwo „pod klucz” obiektów przemysłowych, handlowych, sportowych, użyteczności publicznej itp.
 • wykonawstwo specjalistycznych instalacji dla sektora energetycznego, tj. odsiarczania, odazotowania, odpopielania, odżużlania, transportu pneumatycznego, itp.
 • wykonawstwo i modernizacje oczyszczalni ścieków komunalnych i zakładowych
 • wykonawstwo suszarni osadów oraz instalacji termicznej przeróbki odpadów
 • wykonawstwo i modernizacje stacji, zakładów uzdatniania wody dla celów komunalnych i przemysłowych
 • wykonawstwo ujęć wody
 • wykonawstwo i modernizacje stacji demineralizacji wody
 • wykonawstwo instalacji produkcji ozonu i ozonowania wody, pompowni i chlorowni
 • wykonawstwo instalacji technologicznych i przemysłowych
 • wykonawstwo sieci zewnętrznych, magistral wodociągowych oraz wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych
 • wykonawstwo stacji redukcyjnych gazów technicznych i gazu ziemnego
 • wykonawstwo wymiennikowni i kompaktowych węzłów cieplnych, kotłowni gazowo-olejowych, systemów wykorzystania biogazu
 • wykonawstwo sieci cieplnych z rur preizolowanych
 • wykonawstwo instalacji sprężonego powietrza, próżni, transportu pneumatycznego
 • dostawę, wykonawstwo instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej

Produkcja przemysłowa

W ramach produkcji przemysłowej oferujemy:

 • wykonawstwo zbiorników magazynowania
 • wykonawstwo zgarniaczy osadu i mieszadeł prętowych
 • wykonawstwo wymienników różnych konstrukcji
 • wykonawstwo silosów
 • wykonawstwo elementów instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odpylających
 • wykonawstwo elementów instalacji odsiarczania i odazotowania spalin
 • wykonawstwo maszyn i urządzeń dla różnych procesów technologicznych
 • wykonawstwo rurociągów i urządzeń do transportu mediów
 • wykonawstwo konstrukcji nośnych i wsporczych
 • wykonawstwo barier ochronnych, podestów i drabin
 • wykonawstwo elementów instalacji wg. indywidualnych projektów


Szczegółowa oferta znajduje się na podstronie
ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Działalność deweloperska

W ramach działalności deweloperskiej oferujemy:

 • sprzedaż zrealizowanych projektów deweloperskich
 • wynajem posiadanych nieruchomości


Szczegółowa oferta znajduje się pod adresem www.wiarygodnydeweloper.pl

Działalność zagraniczna

W ramach działalności zagranicznej oferujemy:

 • remonty urządzeń i instalacji w elektrowniach i zakładach przemysłowych
 • montaż urządzeń i instalacji technologicznych w elektrowniach i zakładach, przemysłowych
 • montaż instalacji klimatyzacji i wentylacji
 • montaż instalacji ogrzewania i sanitarnych
 • montaż centrali cieplnych
 • montaż instalacji gazów technicznych
 • montaż i prefabrykację konstrukcji stalowych
 • prace spawalnicze
 • usługi odlewnicze

Usługi produkcyjne

W ramach usług produkcyjnych oferujemy:

 • wynajem środków sprzętowo-transportowych
 • prowadzenie szkoleń oraz egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy
 • wykonywanie badań złączy spawanych w Laboratorium Zakładowym Spółki

Grupa kapitałowa

FRAPOL Sp. z o.o.
Frapol Sp. z o.o. zapewnia kompleksową obsługę w zakresie standardowych oraz wysoce specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Firma oferuje:
 • dobór urządzeń,
 • usługi projektowe,
 • kompleksową dostawę materiałów i urządzeń,
 • usługi montażowe,
 • usługi serwisowe.

Szczegółowa oferta znajduje się pod adresem:
www.frapol.com.pl


BTH INSTALACJE Sp. z o.o.
Spółka BTH Instalacje Sp. z o.o. główne zadania realizuje przede wszystkim w szeroko rozumianej branży budowlanej. Zakres działalności spółki można podzielić na dwa sektory:

 • wykonawstwo prac budowlano-montażowych związanych z realizacją instalacji przemysłowych, sanitarnych, wentylacji i klimatyzacji oraz sieci sanitarnych,
 • generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych i wielkopowierzchniowych.

BTH Instalacje Sp. z o.o. w ramach swojej działalności wykonuje również prace remontowe w systemach techniki wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej, a także świadczy inne usługi budowlane.

Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie:
www.bthinstalacje.pl


BIPROWUMET Sp. z o.o.
Biprowumet Sp. z o.o. oferuje:

 • wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestorów podejmujących budowę, modernizację, remont, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa przemysłowego i gospodarki odpadami,
 • wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej nietypowych urządzeń i linii technologicznych oraz instalacji specjalistycznych,
 • wykonanie kompleksowych prac projektowych dla potrzeb budownictwa ogólnego, w tym obiektów administracyjnych i dydaktycznych, centrów usługowo-handlowych, hoteli, pensjonatów oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych,  
 • wykonanie specjalistycznych opracowań i założeń technologicznych i programowych dla przedsięwzięć dotyczących produkcji wyrobów metalowych i obróbki chemiczno-powierzchniowej, w tym powłok galwanicznych.
Szczegółowa oferta dostępna jest na stronie:
www.biprowumet.pl