Sektor energetyczny

Zespół Elektrociepłowni Bielsko Biała - sieci wodociągowe, pompownia ppoż., estakady

Zleceniodawca: Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna w Katowicach
Okres realizacji: 2012 - 2013

Zespół Elektrociepłowni Bielsko Biała - układ gospodarki olejowej

Zleceniodawca: Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna w Katowicach
Okres realizacji: 2011 - 2013

Zespół Elektrociepłowni Bielsko Biała - układ odpopielania

Zleceniodawca: Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna
Okres realizacji: 2011 - 2013

Zespół Elektrociepłowni Bielsko Biała - komin

Zleceniodawca: Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna w Katowicach
Okres realizacji: 2011 - 2013

Elektrownia Jaworzno III - instalacja transportu i składowania popiołu, estakady

Zleceniodawca: Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach
Okres realizacji: 2011 - 2012

Elektrociepłownia Kraków S.A. - akumulator ciepła

Zleceniodawca: EDF - Elektrociepłownia Kraków S.A. Okres realizacji: 2010 - 2011

Elektrownia Stalowa Wola - stacja przygotowania wody

Zleceniodawca: Elektrownia Stalowa Wola S.A.
Okres realizacji: 2009 - 2010

Elektrownia Łagisza - instalacja przygotowania wody

Zleceniodawca: Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Okres realizacji: 2008 - 2009

Elektrownia Łagisza - osadnik odsolin

Zleceniodawca: Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Okres realizacji: 2008 - 2009

Elektrownia Łagisza - sprężarkownia

Zleceniodawca: Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Okres realizacji: 2007 - 2009

Elektrownia Łagisza - budynek techniczno-socjalny

Zleceniodawca: Południowy Koncern Eenergetyczny S.A.
Okres realizacji: 2007 - 2009

Elektrownia Łagisza - sieci cieplne, parowe, estakady

Zamawiający: Mostostal Kraków S.A.
Okres realizacji: 2008

Elektrownia Łagisza - instalacja oleju rozpałkowego

Zleceniodawca: Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Okres realizacji: 2007 - 2008

Elektrownia Jaworzno III - osadnik żużla

Zleceniodawca: Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Okres realizacji: 2007 - 2008

Tauron - budynek biurowy w Katowicach

Zleceniodawca: Południowy Koncern Energetyczny S.A.
Okres realizacji: 2006-2007

Elektrownia Kozienice S.A. - instalacja odsiarczania spalin

Zleceniodawca: Poltegor – Projekt Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2005 - 2006

Elektrownia Kozienice S.A. - czopuch komina nr 2

Zleceniodawca: Poltegor – Projekt Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2003 - 2005

Elektrownia Kozienice S.A. - stacja demi

Zleceniodawca: Elektrownia Kozienice S.A.
Okres realizacji: 2002 - 2004

Gospodarka wodno-ściekowa

Oczyszczalnia Ścieków w Skoczowie - rozbudowa i przebudowa (gospodarka osadowa z odzyskiem biogazu)

Zleceniodawca: Miejska Spółka SKO-EKO Spółka z o.o.
Okres realizacji: 2017 - 2018

Oczyszczalnia Ścieków w Woli Dalszej - rozbudowa i przebudowa

Zleceniodawca: Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o.
Okres realizacji: 2013 - 2014

Stacja Uzdatniania Wody Łabędy - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012 - 2014

Oczyszczalnia Ścieków Śródmieście w Zabrzu - przebudowa

Zleceniodawca: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012 - 2014

Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II - rozbudowa

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
Okres realizacji: 2012 - 2013

Oczyszczalnia Ścieków w Żywcu - instalacja suszenia osadów

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012 - 2013

Oczyszczalnia Ścieków w Dąbrowie Górniczej - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2011 - 2013

Stacja Uzdatniania Wody Maczki - modernizacja

Zleceniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Okres realizacji: 2011 - 2013

Oczyszczalnia Ścieków Zduńska Wola - rozbudowa

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2010 - 2013

Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Aquanet S.A.
Okres realizacji: 2010 - 2013

 

Oczyszczalnia Ścieków Podlesie - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2011 - 2012

Oczyszczalnia Ścieków Zagórze w Sosnowcu - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2012 

Stacja Uzdatniania Wody w Starym Sączu - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2011 - 2012

Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2010 - 2012

Oczyszczalnia Ścieków Panewniki - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2010 - 2012
 

Oczyszczalnia Ścieków Wołowice - budowa

Zleceniodawca: Gmina Czernichów
Okres realizacji: 2009 - 2012

Oczyszczalnia Ścieków Pleszew - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie
Okres realizacji: 2010 - 2011

Oczyszczalnia Ścieków Pisarzowice - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Gmina Wilamowice
Okres realizacji: 2010 - 2011

 

Oczyszczalnia Ścieków Krzyszkowice - budowa

Zleceniodawca: Gmina Myślenice
Okres realizacji: 2010 - 2011

Oczyszczalnia Ścieków Radocha II - przebudowa i rozbudowa

Zleceniodawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A.
Okres realizacji: 2009 - 2010

Oczyszczalnia Ścieków Środa Śląska - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Średzka Woda Spółka z o.o.
Okres realizacji: 2009 - 2010

Oczyszczalnia Ścieków Gdów - rozbudowa

Zleceniodawca: Gmina Gdów
Okres realizacji: 2009 - 2010

Oczyszczalnia Ścieków w Żywcu - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu
Okres realizacji: 2008 - 2010

Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu
Okres realizacji: 2008 - 2009

Stacja Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra w Tarnowie - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2006 - 2009

Stacja Uzdatniania Wody Jeziórko w Tarnobrzegu - modernizacja

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu
Okres realizacji: 2007 - 2008

Oczyszczalnia Ścieków Komorowice w Bielsku-Białej - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: AQUA S.A.
Okres realizacji: 2006 - 2007

Oczyszczalnia Ścieków w Sławkowie - budowa

Zleceniodawca: Urząd Miasta Sławkowa
Okres realizacji: 2006 - 2007

Oczyszczalnia Ścieków Warta w Częstochowie - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Miasto Częstochowa
Okres realizacji: 2005 - 2007

Dobczycki Park Przemysłowy - budowa

Zleceniodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce
Okres realizacji: 2004 - 2005

Oczyszczalni Ścieków w Koksowni Jadwiga - budowa

Zleceniodawca: Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.
Okres realizacji: 2004 - 2005

Oczyszczalnia Ścieków w Myszkowie - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie
Okres realizacji: 2003 - 2005

Zakład Produkcji Wody Kozłowa Góra - modernizacja

Zleceniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Okres realizacji: 2002 – 2005

Zakład Produkcji Wody w Goczałkowicach - linia ozonu wody i węgla aktywnego

Zleceniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Okres realizacji: 1996 – 2003

Oczyszczalnia Ścieków Kujawy w Krakowie - rozbudowa

Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Okres realizacji: etap I : 1997 – 1999, etap II: 2001 - 2002

 

Stacja Uzdatniania Wody Strumień - modernizacja

Zleceniodawca: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Okres realizacji: 1998 – 2001

Budownictwo ogólne

Gazownia w Krakowie - przebudowa budynku B

Zleceniodawca: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Okres realizacji: 2011 - 2013

Gaz System w Krakowie - budowa bazy dla potrzeb TJO

Zleceniodawca: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.
Okres realizacji: 2009-2011

Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
Okres realizacji: 2009-2010

Zespół Szkół w Kościelisku - rozbudowa i przebudowa

Zleceniodawca: Urząd Gminy Kościelisko
Okres realizacji: 2008-2010

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - nadbudowa budynku

Zleceniodawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Okres realizacji: 2008-2009

Zespół Szkół w Tenczynku - budowa hali widowiskowo-sportowej

Zleceniodawca: Burmistrz Gminy Krzeszowice
Okres realizacji: 2006 - 2007

Stadion Śląski w Chorzowie - modernizacja

Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Okres realizacji: 2006-2007

Kopalnia Soli w Wieliczce - remont budynku produkcyjno-magazynowego

Zleceniodawca: Kopalnia Soli Wieliczka
Okres realizacji: 2006

Kryta pływalnia w Kazimierzy Wielkiej - budowa

Zleceniodawca: Powiat Kazimierski
Okres realizacji: 2005-2006

Politechnika Krakowska - modernizacja budynku Wydziału Mechanicznego

Zleceniodawca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Okres realizacji: 2005-2006

ZUS w Krakowie - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: ZUS Oddział w Krakowie
Okres realizacji: 2004-2006

Akademia Rolnicza w Krakowie - budowa segmentów III i IV

Zleceniodawca: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Okres realizacji: 2004 - 2005

AGH w Krakowie - rozbudowa hali sportowej

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Okres realizacji: 2004

Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Wydział Finansów

Zleceniodawca: Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Okres realizacji: 2002-2004

Centrum Rehabilitacji Ruchowej w Stróżach - budowa

Zleceniodawca: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach
Okres realizacji: 2000 - 2002

Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej - modernizacja pawilonu „D”

Zleceniodawca: Zespół Opieki Zdrowotnej Dąbrowa Górnicza
Okres realizacji: 1997 - 1999

Instalacje specjalistyczne

Grupa Powen-Wafapomp S.A. - budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp

Zleceniodawca: Grupa Powen-Wafapomp S.A.
Okres realizacji: 2017 - 2018

Kopalnia Soli w Wieliczce - budowa węzła iniekcyjnego

Zleceniodawca: Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.
Okres realizacji: 2009 - 2010

ISD Huta Częstochowa - system uzdatniania wody

Zleceniodawca: ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2008

Zakłady Tytoniowe Philip Morris w Krakowie - modernizacja sieci cieplnej

Zleceniodawca : Philip Morris Polska S.A.
Okres realizacji : 2006

Saint Gobain Glass Polska - silosy na stłuczkę szklaną

Zleceniodawca: Saint – Gobain Glass Polska Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2005 - 2006

Kaplica NMP w Częstochowie - instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zleceniodawca: Siemens Sp z .o.o.
Okres realizacji: 2004

Kopalnia Soli w Wieliczce - utylizacja wód zasolonych

Zleceniodawca: Energotechnika Knurów Sp. z o.o.
Okres realizacji: 2002 - 2003

Zakład Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A. - wytwórnia płyt gipsowo-kartonowych

Zleceniodawca: Babcock BSH
Okres realizacji: 2002

Zakłady Tytoniowe Philip Morris w Krakowie - rozbudowa i modernizacja

Zleceniodawca: Philip Morris Polska S.A.
Okres realizacji: 1999 - 2002

Eksport

Lotnisko Terminal 1 - Frankfurt nad Menem - instalacje c.o., wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji

Zleceniodawca: LAG GmbH
Okres realizacji: 2012 - 2013

Obiekt wielofunkcyjny The Squaire - Frankfurt nad Menem - instalacje c.o., wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji

Zleceniodawca: YIT Germany GmbH
Okres realizacji: 2011 - 2012

 

Budynek biurowy Triangel - Frankfurt nad Menem - instalacje c.o., klimatyzacji

Zleceniodawca: Klum GmbH
Okres realizacji: 2007 - 2008

Browar Konogshof - Krefeld - instalacje technologiczne

Zleceniodawca: Bachtrup GmbH
Okres realizacji: 2006 - 2007

Budynek biurowy Lufthansa Aviation Center - Frankfurt nad Menem - instalacje c.o., klimatyzacji

Zleceniodawca: Axima GmbH
Okres realizacji: 2005

Blue Heaven Radisson SAS Hotel - Frankfurt nad Menem - instalacje wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji

Zleceniodawca: Stangl GmbH
Okres realizacji: 2004 - 2005

Segmuller - Weiterstadt - instalacje c.o. i wody lodowej

Zleceniodawca: Klum GmbH
Okres realizacji: 2004

IBC Deutsche Bank - Frankfurt nad Menem - instalacje wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji

Zleceniodawca: MAB Gebaudetechnik GmbH
Okres realizacji: 2002 - 2004

Halle 3 - Frankfurt nad Menem - instalacje wentylacji, klimatyzacji

Zleceniodawca: MAB Gebaudetechnik GmbH
Okres realizacji: 2002 - 2004

 

Viatris - Bad Homburg - instalacje wod.-kan., c.o., wentylacji, klimatyzacji

Zleceniodawca: KLUM GmbH
Okres realizacji: 2002 - 2004

Scala - Hochhaus - Frankfurt nad Menem - instalacje wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji

Zleceniodawca: Klum GmbH
Okres realizacji: 2000 - 2001

Budynek biurowy przy Voltarstrasse - Frankfurt nad Menem - instalacje wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji

Zleceniodawca: Klum GmbH
Okres realizacji: 2000 - 2001

Inwestycje deweloperskie

Osiedle Podgaje

ul. Domagały

Ilośc mieszkań: 628
PUM: 28 353 m2

Sołtysowska PARK

Sołtysowska PARK to zespół kilku niskich, starannie zaprojektowanych budynków, które wyróżnia estetyczna architektura, zielone otoczenie oraz inteligentne rozwiązania wpływające na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.
 
Ilość mieszkań: 551
PUM: 24 363.90 m2

Osiedle Nowy Przewóz

Osiedle Nowy Przewóz
Nowy Przewóz I - (40, 40A, 40B, 40C, 40D) - mieszkań 400;  PUM 20 026,37 m2
Nowy Przewóz II - (32A, 32B, 38) - mieszkań 481;  PUM 22 087,63 m2
Nowy Przewóz 5.0 - (32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32J, 32K, 32L, 32M) - mieszkań 731;  PUM 34 602,70 m2

Ilość mieszkań razem: 1612
PUM razem: 76 716.70 m2

Al. Jana Pawła II 150

Al. Jana Pawła II 150

Ilość mieszkań: 144
PUM: 6 266,66 m2

Osiedle Śliczna

Osiedle Śliczna

Ilość mieszkań: 610
PUM: 27 749,11 m2