Zespół Elektrociepłowni

Bielsko-Biała

Oczyszczalnia Ścieków Kujawy

Kraków

Elektrownia Łagisza

Będzin

Oczyszczalnia Ścieków

Żywiec

WIARYGODNY WYKONAWCA - INSTAL KRAKÓW S.A.

30
Wrzesień
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź”.

W dniu 30.09.2021 roku została podpisana umowa z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź”.

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85; 30-901 Kraków
Termin przekazania do eksploatacji: 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót
Wartość kontraktu netto: 8 957 204,71 [PLN]

20
Wrzesień
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: Przebudowa rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kompleksie wojskowym Niedźwiedź.

W dniu 20.09.2021 roku została podpisana umowa z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kompleksie wojskowym Niedźwiedź”.

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85; 30-901 Kraków
Termin przekazania do eksploatacji: 10.07.2022 r.
Wartość kontraktu netto: 1 138 098,51,- [PLN]

2
Sierpień
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.

W dniu 02.08.2021 roku została podpisana umowa z PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.

Zamawiający: PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
Termin przekazania do eksploatacji: 21.10.2023 r. 
Wartość kontraktu netto: 60 890 000,- [PLN]

4
Marzec
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Przebudowa Pompowni II. stopnia i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu”.

Z datą 4.03.2021 roku została podpisana umowa z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec, na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Pompowni II. stopnia i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu”.

Zamawiający: Sosnowieckie Wodociągi S.A., ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec 
Termin przekazania do eksploatacji: 01.04.2023 r.
Wartość kontraktu netto: 6 166 969,71- [PLN]

30
Grudzień
2020

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III”.

W dniu 30.12.2020 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30; 96-100 Skierniewice, na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III”.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Spółka z o.o.; Mokra Prawa 30; 96-100 Skierniewice 
Termin przekazania do eksploatacji: 29.12.2022 r.
Wartość kontraktu netto: 35 629 418,- [PLN]

28
Grudzień
2020

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych Go-Cza I w ZUW Goczałkowice – etap I".

W dniu 28.12.2020 roku została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. z siedzibą Katowicach; ul. Wojewódzka 19; 40-026 Katowice, na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja komór filtracyjnych filtrów pospiesznych Go-Cza I w ZUW Goczałkowice – etap I”.

Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna; ul. Wojewódzka 19; 40-026 Katowice
Termin przekazania do eksploatacji: 28.09.2021 r.
Wartość kontraktu netto: 1 581 762,- [PLN]

24
Listopad
2020

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze – etap III, część 1”.

W dniu 24.11.2020 roku została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze; Plac Piastowski 21; 58-560 Jelenia Góra, na wykonanie Kontraktu nr JG-PR-2020-1 pn.: „Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Jeleniej Górze – etap III, część 1”.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z o.o.; Plac Piastowski 21; 58-560 Jelenia Góra
Termin przekazania do eksploatacji: 24.11.2022 r. 
Wartość kontraktu netto: 38 845 000,- [PLN]

22
Styczeń
2020

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze.

W dniu 22.01.2020 roku została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, wraz z usługami projektowymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający: Gmina Brzeszcze, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4
Termin przekazania do eksploatacji: 30.06.2021 r.

Wartość kontraktu netto: 25 430 000,- [PLN]

3
Styczeń
2020

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Optymalizacja gospodarki osadowej wraz z modernizacją automatyki, sterowania pracą i zakupem niezbędnego wyposażenia na terenie oczyszczalni ścieków” w Radomiu.

W dniu 03.01.2020 roku została podpisana umowa z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu [26-600], ul. Filtrowa 4, na wykonanie optymalizacji gospodarki osadowej wraz z modernizacją automatyki, sterowania pracą i zakupem niezbędnego wyposażenia na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu.

Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o., 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4
Termin przekazania do eksploatacji: 03.01.2022 r.
Wartość kontraktu netto: 32 250 000,00,- [PLN]

1
Październik
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy”

W dniu 01.10.2019 roku została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie [30-106], ul. Senatorska 1, na wykonanie modernizacji węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Termin przekazania do eksploatacji: 01.07.2021 r.
Wartość kontraktu netto: 14 730 000,00,- [PLN]

25
Wrzesień
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie”.

W dniu 25.09.2019 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie [32-050], ul. Radziszowska 11, na wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina 
Termin przekazania do eksploatacji: do 25.01.2021 r.
Wartość kontraktu netto: 9 199 994,14,- [PLN]

13
Sierpień
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.

W dniu 13.08.2019 roku została podpisana umowa z Gminą Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, na wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej.

Zamawiający: Gmina Lubliniec; ul. Paderewskiego 5; 42-700 Lubliniec
Termin przekazania do eksploatacji: do 31.12.2021 r.
Wartość kontraktu netto: 40 200 078,95,- [PLN]

9
Maj
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy”.

W dniu 09.05.2019 roku została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, na wykonanie modernizacji systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie; ul. Senatorska 1; 30-106 Kraków
Termin przekazania do eksploatacji: 31.12.2019 r.
Wartość kontraktu netto: 3 994 999,40,- [PLN]

7
Marzec
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina”.

W dniu 07.03.2019 roku została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, na wykonanie rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków os. Sidzina.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie 
ul. Senatorska 1; 30-106 Kraków

Termin przekazania do eksploatacji: do 31.08.2019 r.
Wartość kontraktu netto: 7 650 436,60,- [PLN]

11
Luty
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Zabudowa nowego kompresora gazu surowego na WGS-Oxo. Etap II” w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 11.02.2019 roku została podpisana umowa z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, na wykonanie zadania pn.: „Zabudowa nowego kompresora gazu surowego na WGS-Oxo. Etap II”.

Zamawiający: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna; 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30A.
Termin przekazania do eksploatacji: do 10.11.2019 r.
Wartość kontraktu netto: 7 175 000,- [PLN]