WIARYGODNY WYKONAWCA - INSTAL KRAKÓW S.A.

24
Lipiec
2023

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Rozbudowa pompowni ścieków burzowych na Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Działkowców 1 w Skawinie”.

W dniu 24.07.2023 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina, na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa pompowni ścieków burzowych na Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ul. Działkowców 1 w Skawinie”.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.; ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina 
Termin przekazania do eksploatacji: 19.01.2024 r. 
Wartość kontraktu netto: 2 036 300,00,- [PLN]

16
Maj
2023

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Wykonanie wykładzin ceramicznych ścian pięciu komór filtrów pospiesznych wraz z wykonaniem reprofilacji i warstw wyrównawczych zbrojonych siatką w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia”.

W dniu 16.05.2023 roku została podpisana umowa z Wodociągami Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Senatorska 1; 30-106 Kraków, na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie wykładzin ceramicznych ścian pięciu komór filtrów pospiesznych wraz z wykonaniem reprofilacji i warstw wyrównawczych zbrojonych siatką w Zakładzie Uzdatniania Wody Dłubnia”.

Zamawiający: Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 
Termin przekazania do eksploatacji: 29.12.2023 r. 
Wartość kontraktu netto: 439 291,34,- [PLN]

15
Luty
2023

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Wymiana urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi na Oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”.

W dniu 15.02.2023 roku została podpisana umowa z Katowickimi Inwestycjami S.A. z siedzibą w Katowicach; ul. Porcelanowa 21; 40-246 Katowice, na wykonanie zadania pn.: „Wymiana urządzeń odwadniających wraz z rurociągami technologicznymi na Oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach”.

Zamawiający: Katowickie Inwestycje S.A.; ul. Porcelanowa 21; 40-246 Katowice 
Termin przekazania do eksploatacji: 15.11.2023 r. 
Wartość kontraktu netto: 3 927 000,00,- [PLN]

4
Listopad
2022

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela”.

W dniu 04.11.2022 roku została podpisana umowa z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach; ul. Wojewódzka 19; 40-026 Katowice, na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja układów pompowych na Stacji Uzdatniania Wody Bibiela”.

Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna; ul. Wojewódzka 19; 40-026 Katowice 
Termin przekazania do eksploatacji: 04.05.2024 r. 
Wartość kontraktu netto: 8 335 624,00,- [PLN]

21
Wrzesień
2022

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne na oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach”.

W dniu 21.09.2022 roku została podpisana umowa z Katowickimi Inwestycjami S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 6; 40-322 Katowice, na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja koryt technologicznych zasilających osadniki wtórne na oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach”.

Zamawiający: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) ul. Wandy 6; 40-322 Katowice 
Termin przekazania do eksploatacji: 21.09.2023 r. 
Wartość kontraktu netto: 1 256 484,96,- [PLN]

18
Lipiec
2022

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów przy ul. Kosiarzy 3”

W dniu 18.07.2022 roku została podpisana umowa z Wodociągami Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Senatorska 1; 30-106 Kraków, na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja gospodarki elektroenerge­tycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów przy ul. Kosiarzy 3”.

Zamawiający: Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna; 30-106 Kraków; ul. Senatorska 1 
Termin przekazania do eksploatacji: 17.01.2024 r.
Wartość kontraktu netto: 14 581 500,00,- [PLN]

16
Maj
2022

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Dostosowanie zbiorników manipulacyjnych do magazynowania oleju napędowego i benzyny oraz wymiana infrastruktury paliwowej w budynku nr 11 – rozlewnia paliw w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu.

W dniu 16.05.2022 roku została podpisana umowa z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie; ul. Mogilska 85; 30-901 Kraków, na wykonanie zadania pn.: „Dostosowanie zbiorników manipulacyjnych M1, M2, M3 do magazynowania oleju napędowego i zbiorników M4, M5 do magazynowania benzyny oraz wymiana infrastruktury paliwowej w budynku nr 11 – rozlewnia paliw w kompleksie wojskowym w Niedźwiedziu”.

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie; ul. Mogilska 85; 30-901 Kraków
Termin przekazania do eksploatacji: 20.02.2023 r.
Wartość kontraktu netto: 1 300 812,70,- [PLN]

11
Maj
2022

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach”.

W dniu 11.05.2022 roku została podpisana umowa z Katowickimi Inwestycjami S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) z siedzibą w Katowicach, ul. Wandy 6; 40-322 Katowice, na wykonanie zadania pn.: „Budowa drugiego ciągu technologicznego odprowadzenia i zagospodarowania piasku z piaskownika poziomego na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach”.

Zamawiający: Katowickie Inwestycje S.A. (dawniej: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.);
ul. Wandy 6; 40-322 Katowice 

Termin przekazania do eksploatacji: 11.05.2023 r.
Wartość kontraktu netto: 3 221 296,62,- [PLN]

10
Marzec
2022

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Budowa dodatkowej mokrej pompowni ścieków przy tłoczni Batory w Jaworznie wraz z niezbędną infrastrukturą”.

W dniu 10.03.2022 roku została podpisana umowa z Wodociągami Jaworzno Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Świętego Wojciecha 34; 43-600 Jaworzno, na wykonanie zadania pn.: „Budowa dodatkowej mokrej pompowni ścieków przy tłoczni Batory w Jaworznie wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Zamawiający: Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o.; ul. Świętego Wojciecha 34; 43-600 Jaworzno
Termin przekazania do eksploatacji: 30.11.2022 r.
Wartość kontraktu netto: 5 250 000,00,- [PLN]

6
Grudzień
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków”.

W dniu 6.12.2021 roku została podpisana umowa z PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków”.

Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 
Termin przekazania do eksploatacji: 05.09.2023 r.
Wartość kontraktu netto: 78 371 000,00,- [PLN]

30
Wrzesień
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź”.

W dniu 30.09.2021 roku została podpisana umowa z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź”.

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85; 30-901 Kraków
Termin przekazania do eksploatacji: 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia robót
Wartość kontraktu netto: 8 957 204,71 [PLN]

20
Wrzesień
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: Przebudowa rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kompleksie wojskowym Niedźwiedź.

W dniu 20.09.2021 roku została podpisana umowa z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni R1 i R2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w kompleksie wojskowym Niedźwiedź”.

Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85; 30-901 Kraków
Termin przekazania do eksploatacji: 10.07.2022 r.
Wartość kontraktu netto: 1 138 098,51,- [PLN]

2
Sierpień
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.

W dniu 02.08.2021 roku została podpisana umowa z PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa, na wykonanie zadania pn.: „Budowa infrastruktury olejowej (IOL) wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w Ciepłowni Kawęczyn”.

Zamawiający: PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa
Termin przekazania do eksploatacji: 21.10.2023 r. 
Wartość kontraktu netto: 60 890 000,- [PLN]

4
Marzec
2021

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Przebudowa Pompowni II. stopnia i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu”.

Z datą 4.03.2021 roku została podpisana umowa z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec, na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa Pompowni II. stopnia i osadu wtórnego oraz Pompowni osadów, olejów i tłuszczów oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu”.

Zamawiający: Sosnowieckie Wodociągi S.A., ul. Ostrogórska 43, 41-200 Sosnowiec 
Termin przekazania do eksploatacji: 01.04.2023 r.
Wartość kontraktu netto: 6 166 969,71- [PLN]

30
Grudzień
2020

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III”.

W dniu 30.12.2020 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o., Mokra Prawa 30; 96-100 Skierniewice, na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III”.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Spółka z o.o.; Mokra Prawa 30; 96-100 Skierniewice 
Termin przekazania do eksploatacji: 29.12.2022 r.
Wartość kontraktu netto: 35 629 418,- [PLN]