Zespół Elektrociepłowni

Bielsko-Biała

Oczyszczalnia Ścieków Kujawy

Kraków

Elektrownia Łagisza

Będzin

Oczyszczalnia Ścieków

Żywiec

WIARYGODNY WYKONAWCA - INSTAL KRAKÓW S.A.

29
Czerwiec
2020

Pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 28.06.2020 r. zmarł nagle długoletni pracownik naszej Firmy, Pan Rafał Markiewicz. 
Pan Rafał Markiewicz od 1996 roku związany był z naszą Firmą, przechodząc w niej wszystkie szczeble kariery zawodowej, aż do stanowiska Członka Zarządu Spółki – Dyrektora Realizacji i Rozwoju. 
W naszej pamięci pozostanie jako dobry kolega, kompetentny fachowiec, życzliwy i sprawiedliwy przełożony.

22
Styczeń
2020

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze.

W dniu 22.01.2020 roku została podpisana umowa z Gminą Brzeszcze na wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Brzeszczach w ramach przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze”, wraz z usługami projektowymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający: Gmina Brzeszcze, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4
Termin przekazania do eksploatacji: 30.06.2021 r.

Wartość kontraktu netto: 25 430 000,- [PLN]

3
Styczeń
2020

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Optymalizacja gospodarki osadowej wraz z modernizacją automatyki, sterowania pracą i zakupem niezbędnego wyposażenia na terenie oczyszczalni ścieków” w Radomiu.

W dniu 03.01.2020 roku została podpisana umowa z Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu [26-600], ul. Filtrowa 4, na wykonanie optymalizacji gospodarki osadowej wraz z modernizacją automatyki, sterowania pracą i zakupem niezbędnego wyposażenia na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu.

Zamawiający: Wodociągi Miejskie w Radomiu Spółka z o.o., 26-600 Radom, ul. Filtrowa 4
Termin przekazania do eksploatacji: 03.01.2022 r.
Wartość kontraktu netto: 32 250 000,00,- [PLN]

1
Październik
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy”

W dniu 01.10.2019 roku została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie [30-106], ul. Senatorska 1, na wykonanie modernizacji węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Termin przekazania do eksploatacji: 01.07.2021 r.
Wartość kontraktu netto: 14 730 000,00,- [PLN]

25
Wrzesień
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie”.

W dniu 25.09.2019 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie [32-050], ul. Radziszowska 11, na wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Skawinie.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Radziszowska 11; 32-050 Skawina 
Termin przekazania do eksploatacji: do 25.01.2021 r.
Wartość kontraktu netto: 9 199 994,14,- [PLN]

13
Sierpień
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej”.

W dniu 13.08.2019 roku została podpisana umowa z Gminą Lubliniec, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, na wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lublińcu z uwzględnieniem rozbudowy części osadowej.

Zamawiający: Gmina Lubliniec; ul. Paderewskiego 5; 42-700 Lubliniec
Termin przekazania do eksploatacji: do 31.12.2021 r.
Wartość kontraktu netto: 40 200 078,95,- [PLN]

9
Maj
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Modernizacja systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy”.

W dniu 09.05.2019 roku została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, na wykonanie modernizacji systemu dezynfekcji wody pitnej na terenie nastawni „Piaski Wielkie” w Krakowie oraz komory KP-3 w Sierczy.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie; ul. Senatorska 1; 30-106 Kraków
Termin przekazania do eksploatacji: 31.12.2019 r.
Wartość kontraktu netto: 3 994 999,40,- [PLN]

7
Marzec
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków os. Sidzina”.

W dniu 07.03.2019 roku została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, na wykonanie rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni ścieków os. Sidzina.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie 
ul. Senatorska 1; 30-106 Kraków

Termin przekazania do eksploatacji: do 31.08.2019 r.
Wartość kontraktu netto: 7 650 436,60,- [PLN]

11
Luty
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Zabudowa nowego kompresora gazu surowego na WGS-Oxo. Etap II” w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 11.02.2019 roku została podpisana umowa z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, na wykonanie zadania pn.: „Zabudowa nowego kompresora gazu surowego na WGS-Oxo. Etap II”.

Zamawiający: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna; 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30A.
Termin przekazania do eksploatacji: do 10.11.2019 r.
Wartość kontraktu netto: 7 175 000,- [PLN]

3
Styczeń
2019

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”.

W dniu 03.01.2019 roku została podpisana umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Spółka z o. o. z siedzibą w Bełchatowie na realizację robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchu technologicznego w ramach zadania pod nazwą: „Budowa instalacji stabilizacji osadów ściekowych w Zamkniętych Komorach Fermentacyjnych na Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie”.

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie; 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
Termin przekazania do eksploatacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy 
Wartość kontraktu netto: 18.869.354,42,- [PLN]

28
Listopad
2018

Instal Kraków S.A. wykonawcą zadania pn.: „Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów”.

W dniu 28.11.2018 roku została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie na realizację zadania pn.: „Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów”.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna; 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Termin przekazania do eksploatacji: 30.06.2020 r.
Wartość kontraktu netto: 7 287 540,- [PLN]

8
Październik
2018

Instal Kraków S.A. wykonawcą zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach.

W dniu 08.10.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na zaprojektowanie i budowę zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach.

Zamawiający: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach; ul. Wandy 6; 40-322 Katowice 
Termin przekazania do eksploatacji: 08.10.2020r. 
Wartość kontraktu netto: 12.089.400,- [PLN]

24
Lipiec
2018

Konsorcjum Instal Kraków S.A. oraz Hidrofilt Water Treatment Ltd. wykonawcą stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

W dniu 23.07.2018 r. została podpisana przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Instal Kraków S.A. jako Lider oraz Hidrofilt Water Treatment Ltd. jako Partner, z Zamawiającym, którym jest TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, umowa na odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

Zamawiający: TAURON Wytwarzanie S.A.; ul. Promienna 51; 43-603 Jaworzno
Termin wykonania: 24.01.2020 r.
Wartość kontraktu netto: 39.880.000,- [PLN]

25
Styczeń
2018

Instal Kraków S.A. wykonawcą modernizacji stacji odwadniania osadu wraz z modernizacją drogi dojazdowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

W dniu 25.01.2018 r. została podpisana z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną w Katowicach umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku wraz z wymianą urządzeń w stacji odwadniania osadu oraz modernizację drogi dojazdowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach.
Zamawiający: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.; 40-322 Katowice, ul. Wandy 6
Termin wykonania: 25.12.2019 r.
Wartość kontraktu netto: 3.479.000,- PLN
11
Styczeń
2018

Instal Kraków S.A. wykonawcą modernizacji układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków Centrum w Mikołowie

W dniu 11.01.2018r. została podpisana z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie umowa na wykonanie modernizacji układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków Centrum w Mikołowie.

Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.; 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4
Termin wykonania: 11.06.2018r.
Wartość kontraktu netto: 3.998.621,00,- PLN