Zespół Elektrociepłowni

Bielsko-Biała

Oczyszczalnia Ścieków Kujawy

Kraków

Elektrownia Łagisza

Będzin

Oczyszczalnia Ścieków

Żywiec

WIARYGODNY WYKONAWCA - INSTAL KRAKÓW S.A.

8
Październik
2018

Instal Kraków S.A. wykonawcą zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach.

W dniu 08.10.2018 r. została podpisana umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na zaprojektowanie i budowę zbiornika buforowego przed oczyszczalnią ścieków Podlesie w Katowicach.

Zamawiający: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach; ul. Wandy 6; 40-322 Katowice 
Termin przekazania do eksploatacji: 08.10.2020r. 
Wartość kontraktu netto: 12.089.400,- [PLN]

24
Lipiec
2018

Konsorcjum Instal Kraków S.A. oraz Hidrofilt Water Treatment Ltd. wykonawcą stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie

W dniu 23.07.2018 r. została podpisana przez Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Instal Kraków S.A. jako Lider oraz Hidrofilt Water Treatment Ltd. jako Partner, z Zamawiającym, którym jest TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie, umowa na odtworzenie stacji przygotowania wody zdemineralizowanej SDW w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie.

Zamawiający: TAURON Wytwarzanie S.A.; ul. Promienna 51; 43-603 Jaworzno
Termin wykonania: 24.01.2020 r.
Wartość kontraktu netto: 39.880.000,- [PLN]

25
Styczeń
2018

Instal Kraków S.A. wykonawcą modernizacji stacji odwadniania osadu wraz z modernizacją drogi dojazdowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

W dniu 25.01.2018 r. została podpisana z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną w Katowicach umowa na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku wraz z wymianą urządzeń w stacji odwadniania osadu oraz modernizację drogi dojazdowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach.
Zamawiający: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.; 40-322 Katowice, ul. Wandy 6
Termin wykonania: 25.12.2019 r.
Wartość kontraktu netto: 3.479.000,- PLN
11
Styczeń
2018

Instal Kraków S.A. wykonawcą modernizacji układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków Centrum w Mikołowie

W dniu 11.01.2018r. została podpisana z Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie umowa na wykonanie modernizacji układu napowietrzania reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków Centrum w Mikołowie.

Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.; 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 4
Termin wykonania: 11.06.2018r.
Wartość kontraktu netto: 3.998.621,00,- PLN

19
Grudzień
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Jaworznie

W dniu 19.12.2017r. została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie umowa na wykonanie modernizacji i rozbudowy ujęcia „Jarosław Dąbrowski” w Stacji Uzdatniania Wody w Jaworznie.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; 43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34
Termin wykonania: 19.12.2018r.
Wartość kontraktu netto: 970.000,- PLN

21
Listopad
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków Kostrze

W dniu 21.11.2017r. została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie umowa na wykonanie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków Kostrze w Krakowie.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.; 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Termin wykonania: 20.04.2018r.
Wartość kontraktu netto: 3.964.031,- PLN

30
Październik
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą piaskownika na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie

W dniu 30.10.2017r. została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie umowa na wykonanie piaskownika na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.; 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Termin wykonania: 31.12.2019r.
Wartość kontraktu netto: 9.590.405,- PLN

20
Październik
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą modernizacji robót uzupełniających i doposażenia obiektów technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

W dniu 20.10.2017r. została podpisana z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną w Katowicach umowa na wykonanie robót uzupełniających i doposażenia obiektów technologicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach.

Zamawiający: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.; 40-322 Katowice, ul. Wandy 6
Termin wykonania: 20.12.2018r.
Wartość kontraktu netto: 1.851.876,- PLN

3
Październik
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą modernizacji osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach.

W dniu 03.10.2017 r. została podpisana z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. umowa na wykonanie modernizacji osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach.

Zamawiający: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.; 40-322 Katowice, ul. Wandy 6
Termin wykonania: 03.09.2019r.
Wartość kontraktu brutto: 6.396.000,- PLN

12
Wrzesień
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą przebudowy pompowni II° w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczałkowice.

W dniu 12.09.2017 r. została podpisana z Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągowym S.A. umowa na wykonanie przebudowy pompowni II° w Zakładzie Uzdatniania Wody Goczałkowice.

Zamawiający: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A.; 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Termin wykonania: 12.07.2018r.
Wartość kontraktu brutto: 6.027.000,- PLN

13
Lipiec
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą remontu koryt obwodowych osadników wstępnych 11/1 oraz 11/2 na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie.

W dniu 13.07.2017 r. została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie umowa na wykonanie remontu koryt obwodowych osadników wstępnych 11/1 oraz 11/2 na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.; 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Termin wykonania: 30.11.2017r.
Wartość kontraktu brutto: 1.720.532,- PLN

13
Lipiec
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą modernizacji systemu dezynfekcji wody pitnej w Zespole Zbiorników Siercza w Sierczy.

W dniu 13.07.2017r. została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie umowa na wykonanie modernizacji systemu dezynfekcji wody pitnej w Zespole Zbiorników Siercza w Sierczy.

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.; 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1
Termin wykonania: 10.12.2018r.
Wartość kontraktu brutto: 4.366.663,- PLN

15
Maj
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą instalacji sprężonego powietrza (sprężarkowni) dla bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno

W dniu 15.05.2017r. została podpisana z Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. umowa na zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji instalacji sprężonego powietrza (sprężarkowni) w ramach projektu: Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Zamawiający: Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.
Termin wykonania: 20.11.2019r.
Wartość kontraktu brutto: 23.062.500,- PLN

10
Maj
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą Stacji Prób Pomp w Centrum Badawczo-Rozwojowym Pomp Grupy Powen-Wafapomp S.A. w Zabrzu

W dniu 10.05.2017 r. została podpisana z Grupą Powen-Wafapomp S.A. z siedzibą w Warszawie umowa na budowę Stacji Prób Pomp w Centrum Badawczo-Rozwojowym Pomp Grupy Powen-Wafapomp S.A.w Zabrzu.

Zamawiający: Grupa Powen-Wafapomp S.A.
Termin wykonania: 31.08.2018 r. 
Wartość kontraktu brutto: 18.056.400,- PLN 

28
Kwiecień
2017

Instal Kraków S.A. wykonawcą stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków dla bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno

W dniu 28.04.2017 r. została podpisana z Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. umowa na zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków w ramach projektu: Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Zamawiający: Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Termin wykonania: 20.11.2019 r.

Wartość kontraktu brutto: 53,239 mln PLN