Rekrutacja

Osoby zainteresowane pracą w Instal Kraków S.A. prosimy o przesłanie CV na adres: praca@instalkrakow.pl 
(temat: REKRUTACJA) i zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Konstantego Brandla 1, Kraków 30-732, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji: …………………………………………….…………………… (proszę wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy aplikacja)

 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że:

  • Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Firma: Instal Kraków S.A. z siedzibą przy ul. Konstantego Brandla 1 w Krakowie [30-732], KRS: 0000042496, NIP: 679-008-54-87.
  • CV Kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 (sześciu) miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane.
  • Dane osobowe Kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu ani też przekazywane innym podmiotom.
  • Kandydatowi składającemu CV przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia.
  • Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.”
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 tekst jednolity)
 
…………………………………………………
(podpis Kandydata)